مجموعه طبقه بندی شده آمار و روش تحقیق

100,000ریال

شامل نکات درسی و تستهای پیشنهادی مؤلف همراه با آزمونهای سالهای گذشته سراسری و آزاد, وزارت بهداشت با پاسخ تشریحی برای استفاده متقاضیان رشته های روانشناسی, علوم تربیتی و علوم اجتماعی و نیز مجموعه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاههای سراسری ، پیام نور ، غیر انتاعی ، علمی کاربردی ، آزاد و وزارت بهداشت

در انبار موجود نمی باشد