آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور

250,000ریال

این کتاب می تواند مورد استفاده داوطلبان آزمون استخدامی متمرکز  قرار گیرد. آزمون کتبی استخدامی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود .

در انبار موجود نمی باشد