• خرید اینترنتی منابع و کتابهای ازمون کارشناسی ارشد و دکتری سراسری ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی و دانشگاه ازاد
    پی اچ دی مارکت

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

کتب منتشر شده و مناسب آزمون های کارشناسی ارشد مهندسی نفت شامل درس های زبان عمومی و تخصصی انگلیسی، رياضي عمومی 1 و 2، معادلات ديفرانسيل، مهندسي، عمومي، ساختمانی، نفت، ژئوفيزيك و ژئوشيمي آلي، پتروفيزيك و چاه نگاري، مخزن، حفاري، بهره برداري، زمين شناسي تحت الارضي، سنگ شناسي رسوبي، زمين شناسي نفت ايران، خواص سنگ و خواص سيال، چاه آزمائي و نمودارگيري از چاه، مهندسي حفاري 1 و 2، سيمان حفاري و گل حفاري، مخزن، بهره برداري، مكانيك سيالات دوفازي، مباني حفاري، بهره برداري، مكانيك سيالات دوفازي، مهندسي مخزن 1 و 2 و مورد پذیرش در گرایش های اكتشاف، حفاري، بهره برداري، مخازن هيدروكربوري

نمایش یک نتیجه