• خرید اینترنتی منابع و کتابهای ازمون کارشناسی ارشد و دکتری سراسری ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی و دانشگاه ازاد
    پی اچ دی مارکت

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

کتاب های آموزشی و کاربردی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی شامل درس های زبان عمومی و تخصصی انگلیسی، انتقال حرارت 1 و 2، ترموديناميك، مكانیک سيالات، كنترل فرآيند، انتقال جرم و عمليات واحد 1 و 2، طرح راكتورهاي شيميايي، رياضيات (کاربردی، عددی) و قابل پذیرش در گرایش های ترموسينتيك و كاتاليست ، فرآيندهاي جداسازي، طراحي فرآيند، مدل سازي، شبيه سازي و كنترل، محيط زيست، فرآوري و انتقال گاز، صنايع پتروشيمي، صنايع غذايي، صنايع شيميايي معدني، نانوفناوري، پليمر، پديده هاي انتقال، زيست پزشكي (بيومديكال)، مهندسي تسليحات

نمایش یک نتیجه