• خرید اینترنتی منابع و کتابهای ازمون کارشناسی ارشد و دکتری سراسری ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی و دانشگاه ازاد
    پی اچ دی مارکت

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

منبع معتبر و مطرح آزمون کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر شامل دروس رياضيات عمومي، مباني علوم رياضي، مباني ماتريس ها و جبر خطي، مباني آنالیز رياضي، مباني آناليز عددي و مباني احتمال، مباني تركيبات، ساختمان داده ها و الگوريتم ها، مباني نظريه محاسبه، مباني منطق و نظريه مجموعه ها، رياضيات عمومي، مباني آناليز عددي، مباني احتمال، مباني كامپيوتر، رياضيات گسسته، مباني نظريه محاسبه، تحقيق در عمليات مورد پذیرش در گرایش های محاسبات علمي، نظريه محاسبه، سيستم هاي كامپيوتري، سيستم هاي هوشمند، علوم تصميم و مهندسي دانش

نمایش یک نتیجه