• خرید اینترنتی منابع و کتابهای ازمون کارشناسی ارشد و دکتری سراسری ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی و دانشگاه ازاد
    پی اچ دی مارکت

کارشناسی ارشد آمار

منبع اصلی و کتب آموزشی کنکورهای کارشناسی ارشد آمار شامل دروس عمومی، پایه و تخصصی رشته آمار در گرایش های آمار رياضي، بیم سنجي، آمار اجتماعي و اقتصادي

نمایش یک نتیجه