• خرید اینترنتی منابع و کتابهای ازمون کارشناسی ارشد و دکتری سراسری ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی و دانشگاه ازاد
    پی اچ دی مارکت

کارشناسی ارشد ژئوفیزیک و هوا شناسی

کتاب های تخصصی و کاربردی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک و هوا شناسی شامل درس های زبان عمومی و تخصصی انگلیسی، رياضي، فیزیک، زمین شناسی يا رياضي فيزيك تخصصي، ترموديناميك پايه يا هواشناسي و مورد پذیرش در گرایش های لرزه شناسي، زلزله شناسي، ژئو مغناطيس، گراني سنجي، ژئو الكتريك، هواشناسي

نمایش یک نتیجه