• خرید اینترنتی منابع و کتابهای ازمون کارشناسی ارشد و دکتری سراسری ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی و دانشگاه ازاد
    پی اچ دی مارکت

کارشناسی ارشد روانشناسی 2

منابع و جزوه های مطرح و کاربردی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی 2 برای گرایش های روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي، روانشناسي تربيتي، مشاوره و دروس زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه)، روانشناسي تربيتي، آمار و روش هاي تحقيق، سنجش و اندازه گيري در تعلیم و تربيت، روانشناسي كودكان استثنايي، روانشناسی رشد، روانشناسي عمومي، آموزش و پرورش كودكان استثنايي، مباني مشاوره و راهنمايي، روش ها و فنون راهنمايي در مشاوره، نظريه هاي مشاوره و روان درماني، كاربرد آزمون هاي رواني در مشاوره، روانشناسي شخصيت

نمایش یک نتیجه