• خرید اینترنتی منابع و کتابهای ازمون کارشناسی ارشد و دکتری سراسری ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی و دانشگاه ازاد
    پی اچ دی مارکت

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

کتب و جزوات آموزشی آزمون های کارشناسی ارشد علوم اقتصادی برای گرایش های اقتصاد محيط زيست، توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، اقتصاد انرژي، بانكداري اسلامي، اقتصاد و تجارت الكترونيك، اقتصاد اسلامي، اقتصاد نفت و گاز، اقتصاد هنر، اقتصاد شهری و شامل دروس زبان عمومی و تخصصی انگلیسی، اقتصاد خرد، اقتصاد كلان، رياضي، آمار، مجموعه دروس تخصصي (تجارت بین الملل، ماليه بین الملل، بخش عمومي، پول و بانكداري، اقتصاد اسلامي)

نمایش یک نتیجه