• خرید اینترنتی منابع و کتابهای ازمون کارشناسی ارشد و دکتری سراسری ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی و دانشگاه ازاد
    پی اچ دی مارکت

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

منابع و کتاب های آزمون کارشناسی ارشد علوم اجتماعی در گرایش های مردم شناسي، جمعيت شناسي، جامعه شناسي، توسعه روستایي، برنامه ريزي رفاه اجتماعي، جامعه شناسي انقلاب اسلامي، علوم اجتماعي (گرایش مطالعات فرهنگی)، مطالعات جوانان، مديريت خدمات اجتماعي، مديريت راهبردي فرهنگ، برنامه ریزی توسعه منطقه ای، برنامه ریزی گردشگری، دانش اجتماعی مسلمین، فلسفه علوم اجتماعي، گردشگري مذهبي، مطالعات اوقات فراغت در گرایش های زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)، روش تحقيق، نظريه هاي جامعه شناسي، مفاهيم و اصول مكاتب مردم شناسی، جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی، مفاهيم حوزه های مختلف جامعه شناسي، مفاهيم و حوزه های مطالعات فرهنگي، مردم شناسی فرهنگی،نظريه هاي مطالعات جوانان، حوزه ها و مفاهیم اساسي توسعه روستايي، حوزه ها و مفاهيم اساسي رفاه اجتماعي، تئوري هاي برنامه ريزي و برنامه ريزي توسعه منطقه اي و حوزه تكنيك ها و روش ها، حوزه ها و مفاهيم اساسي برنامه ريزي توريسم، دانش اجتماعي مسلمين، فلسفه اسلامي

نمایش یک نتیجه