• خرید اینترنتی منابع و کتابهای ازمون کارشناسی ارشد و دکتری سراسری ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی و دانشگاه ازاد
    پی اچ دی مارکت

کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم های جغرافیایی

کتب و سوالات کنکورهای کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم های جغرافیایی شامل درس های زبان عمومی و تخصصی انگلیسی، اصول تفسير عكس¬هاي هوايي، آمار و رياضيات، ژئومورفولوژي و جغرافياي زيستي، جغرافياي شهري و روستايي، هيدرواقليم در گرایش های مطالعات آب و خاك، مطالعات شهري و روستايي، مديريت مخاطرات محيطي و هواشناسي ماهواره اي

نمایش یک نتیجه