• خرید اینترنتی منابع و کتابهای ازمون کارشناسی ارشد و دکتری سراسری ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی و دانشگاه ازاد
    پی اچ دی مارکت

کارشناسی ارشد زبان شناسی

منابع و کتب آموزشی کنکور کارشناسی ارشد زبان شناسی دروس زبان عمومی و تخصصی انگلیسی، دستور زبان فارسي، زبان شناسی، تاريخ زبان فارسي در ايران، دروس تخصصي ويژه رشته واژه گزيني و اصطلاح شناسي در گرایش های زبان شناسي همگاني، آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان، زبان شناسي رايانشي، واژه گزيني و اصطلاح شناسی و آموزش زبان فارسي

نمایش یک نتیجه