• خرید اینترنتی منابع و کتابهای ازمون کارشناسی ارشد و دکتری سراسری ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی و دانشگاه ازاد
    پی اچ دی مارکت

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

کتب و تست و سوالات آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی با دروس زبان عمومی و تخصصی انگلیسی، فيزيولوژي و تغذيه ورزشی، آمار، سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني، حرکت شناسی و بيومكانيك ورزشي، رشد و يادگيري حركتي، حركات اصلاحي و آسیب شناسي ورزشي، مديريت سازمان ها و مسابقات ورزشي با گرایش های رشته روان شناسی ورزشی، فيزيولوژي ورزشي، بيومكانيك ورزشي، رفتار حركتي، آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، مديريت ورزشي

نمایش یک نتیجه