• خرید اینترنتی منابع و کتابهای ازمون کارشناسی ارشد و دکتری سراسری ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی و دانشگاه ازاد
    پی اچ دی مارکت

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

منبع و کتب کاربردی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی در گرایش های ادبيات كودك و نوجوان، ادبيات پايداري، ادبيات تطبيقي، ادبيات عامه، آموزش زبان فارسي، ادبيات روايي و ويرايش و نگارش شامل منابع دروس زبان عمومی و تخصصی انگلیسی، نظم فارسی، نثر فارسی، کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دستور زبان)، عربی، ادبیات انقلاب اسلامی، تاریخ اسلام، کلیات ادبیات کودکان و نوجوان

نمایش یک نتیجه