منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت شامل کتاب ها و جزوات آموزشی و نکته و تست رشته مدیریت با گرایش های دولتی ، صنعتی ، رسانه ، بازاریابی ، مالی

در انبار موجود نمی باشد
3.44 out of 5
240,000ریال
در انبار موجود نمی باشد

کارشناسی ارشد حسابداری

اصول حسابداری ( ۲ )

3.38 out of 5
88,110ریال
در انبار موجود نمی باشد

کارشناسی ارشد حسابداری

اصول حسابداری ( ۲ )

3.28 out of 5
97,020ریال
در انبار موجود نمی باشد

کارشناسی ارشد حسابداری

اصول حسابداری (۱)

2.97 out of 5
138,600ریال
در انبار موجود نمی باشد

کارشناسی ارشد حسابداری

اصول حسابداری (۱)

3.35 out of 5
146,520ریال
در انبار موجود نمی باشد

کارشناسی ارشد مدیریت

اصول مدیریت و تئوری سازمان

3.03 out of 5
200,000ریال
در انبار موجود نمی باشد

کارشناسی ارشد حسابداری

اقتصاد خرد

2.90 out of 5
150,000ریال
در انبار موجود نمی باشد

کارشناسی ارشد حسابداری

اقتصاد کلان

3.22 out of 5
100,000ریال
در انبار موجود نمی باشد

کارشناسی ارشد ریاضی

پژوهش عملیاتی

3.22 out of 5
320,000ریال
در انبار موجود نمی باشد

کارشناسی ارشد مدیریت

تئوری های مدیریت

2.94 out of 5
350,000ریال
در انبار موجود نمی باشد

کارشناسی ارشد مدیریت

تحقیق در عملیات ( ویژه مدیریت )

2.99 out of 5
480,000ریال
در انبار موجود نمی باشد

کارشناسی ارشد حسابداری

حسابداری مالی و صنعتی

2.67 out of 5
240,000ریال