• خرید اینترنتی منابع و کتابهای ازمون کارشناسی ارشد و دکتری سراسری ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی و دانشگاه ازاد
    پی اچ دی مارکت

کارشناسی ارشد معماری

کتب مطرح و مفید کنکورهای کارشناسی ارشد معماری در گرایش های مهندسي معماري، مهندسي معماري منظر، مهندسي معماري اسلامي، مطالعات معماري ايران، بازسازي پس از سانحه، معماري داخلي حاوی درس های زبان عمومی و تخصصی انگلیسی، دروس فني ساختمان، تنظيم شرايط محيطي، ايستايي، شناخت مواد، عناصر و جزئيات، تأسيسات، دروس تاريخ و مباني نظري، تاريخ معماري جهان، معماري معاصر، معماري اسلامي، مباني نظري معماري، درك عمومي معماري، درك عمومي معماري منظر، تاريخ شهر در ايران، گونه شناسي و طراحي اسكان موقت و دائم، واژگان و تعاريف بلايا و سوانح، مديريت و برنامه ريزي بازسازي و مديريت بحران، پروژه عملي طراحی (اسكيس معماري)، پروژه عملي طراحی (اسكيس معماري منظر)، پروژه تشریحی مطالعات فرهنگ و معماري ايران، پروژه عملي طراحي (اسكيس معماري داخلي)

نمایش یک نتیجه