کتب و منابع و جزوات آموزشی کنکورهای کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری حاوی درس های زبان عمومی و تخصصی انگلیسی، ايستايي و فن ساختمان، مديريت كارگاهي، مواد و مصالح، سيستم هاي ساختماني در معماري، طراحي فني و اجزاء ساختمان، تنظيم شرايط محيطي و تأسيسات ساختمان مورد پذیرش در گرایش های مديريت پروژه و ساخت، رشته فناوري معماري، بيونيك، ديجيتال، انرژي معماري

در انبار موجود نمی باشد

کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری

ایستایی و فن ساختمان

3.54 out of 5
150,000ریال
در انبار موجود نمی باشد

کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری

تاسیسات ساختمان ( انرژی معماری )

3.00 out of 5
110,000ریال
در انبار موجود نمی باشد

کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری

تنظیم شرایط محیطی ویژه انرژی معماری

2.99 out of 5
150,000ریال
در انبار موجود نمی باشد
2.52 out of 5
140,000ریال
در انبار موجود نمی باشد

کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری

سیستمهای ساختمانی در معماری

3.33 out of 5
160,000ریال
در انبار موجود نمی باشد

کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری

طراحی فنی و اجزاء ساختمان – جلد ۱

2.98 out of 5
150,000ریال
در انبار موجود نمی باشد

کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری

طراحی فنی و اجزاء ساختمان – جلد ۲

3.03 out of 5
160,000ریال
در انبار موجود نمی باشد

کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری

مجموعه هنرهای ساخت و معماری

3.00 out of 5
200,000ریال